Vi har satt opp et ekstrakurs den 7. februar 2017 - i god tid før innrapportering

Ny MVA rapportering i Visma Global.
Dette krever endring i rutiner, endrede dokumentasjonsregler, endring i ditt regnskapssystem og endret innrapportering.

Litt om de nye reglene for importvare og nye rutiner i Visma Global
Mva-registrerte virksomheter med import skal beregne og bokføre innførselsmerverdiavgift i nye regnskapskonti og innberette mva i ny skattemelding.

Dato: 7 februar 2017
09.00-11.00 i våre lokaler i Hvervenmoveien 45, Hønefoss
Pris kr. 1200,-
Kursleder Kjell Erik Magnussen

Les mer her

 

 

Bedriftsinterne kurs:
Samle minst 4 deltagere fra bedriften, så holder vi kurs i våre lokaler.

 • Visma Global 
 • Visma Dokumentsenter 
 • Visma AutoInvoice 
 • Visma Severa 
 • Visma Rapportering/analyse 
 • Visma SuperOffice CRM
 • Visma Lønn og HR

Visma har også spesialutviklet kurs for deg som jobber med regnskap og store tallmengder: 

 • Excel for controllere og økonomer
 • Excel med PowerPivot
 • Excel og Access
 • Budsjettering i Excel
 • Excel Pivottabeller og Rapportering