Vår IBAS Ontrack Eraser er en veldig kraftig elektromagnet som benyttes hos oss til å slette bl.a. harddisker og backup-taper 100%.

Hver tredje PC kastes uten at sensitive personopplysninger eller bedrifthemmeligheter blir slettet først!

Personopplysningsforskriften paragraf 2-11: Ved avhending av lagringsmedia skal personopplysninger slettes fullstendig og permanent fra lagringsmediet.

Derfor bør alle ha et system for sikkerhetsstyring på plass, slik at retningslinjer og krav til hvordan sensitiv informasjon skal håndteres.

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har godkjent denne degausseren for sletting av magnetisk lagringsmedia som inneholder gradert informasjon til og med hemmelig.

Mange ønsker dokumentasjon på sletting av data og vil motta et sertifikat ved behov.

Pris:

1  -   10 Harddisker / Taper kr. 180,- pr. enhet
11-   50 Harddisker / Taper kr. 120,- pr. enhet
51- 200 Harddisker / Taper kr.   90,- pr. enhet

Sletter fra stasjonære/bærbare datamaskiner, servere, smarttelefoner, minnepinner og nettbrett.