Vi kan tilby et bredt spekter av IT-tjenester for å øke sikkerheten, effektivisere driften og gi forutsigbare kostnader for små og mellomstore bedrifter.

Office Cloud

Effektive skytjenester for norske bedrifter.

Office PC Sikring

Hvor det tidligere var tilstrekkelig med Antivirus og Windows Update, stilles det i dag større krav til sikkerhet for å møte dagens trusselbilde. Man trenger en tjeneste som inkluderer både ativirus, patching av programvare et oppdatert URL-filter.

IT-konsulenter

Office Center er i dag distriktets største konsulentselskap innen IT. Vi satser bevisst på IT-konsulenter med bred kompetanse som kan hjelpe deg med å finne gode og effektive løsninger.

Sikker sletting av data

Ingen ønsker at firmahemmeligheter, personinformasjon og annet skal komme på avveie. Office Center kan slette lagringsmedier fra stasjonære eller bærbare maskiner, servere, smarttelefoner, minnepenner og nettbrett.

Visma ERP konsulenter

Våre ERP konsulenter har bred erfaring fra komplette, kritiske forretningsløsninger.

Visma SuperOffice konsulenter

Våre konsulenter har bred erfaring i å analysere komplekse forretningsmessige problemstillinger/prosesser og bistå til nye innovative løsninger

Lønn og HR konsulenter

Vi har fagspesialister på Visma og Huldt&Lillevik Lønn/HR

Tjenester på Helsenett

Konsulent- og skytjenester for organisasjoner tilknyttet Helsenett.