Gode IT-tjenester er strategisk viktig for deg i dag, og enda viktigere i et fremtidsperspektiv.

Office Cloud

Effektive skytjenester for norske bedrifter.

Office PC Sikring

Før var det nok med bare Antivirus og Windows Update. Idag trenger du Antivirus, patching av all programvare på hele maskinen (Office PC Oppdatering) og et kontinuerlig oppdatert URL-filter (Office Web Sikring).

Tjenester på Helsenett

Konsulent- og skytjenester for organisasjoner tilknyttet Helsenett.

IT konsulenter

Office Center er idag distriktets største konsulentselskap innen IT. Våre erfarne konsulenter kan levere konsulenttjenester innenfor hele fagfeltet.

Sikker sletting av data

Ingen ønsker at firmahemmeligheter, personinformasjon og annet skal komme på avveie. Office Center kan slette lagringsmedier fra stasjonære elleer bærbare maskiner, servere, smarttelefoner, minnepenner og nettbrett.

Visma ERP konsulenter

Våre ERP konsulenter har bred erfaring fra komplette, kritiske forretningsløsninger.

Visma SuperOffice konsulenter

Våre konsulenter har bred erfaring i å analysere komplekse forretningsmessige problemstillinger/prosesser og bistå til nye innovative løsninger

Lønn og HR konsulenter

Vi har fagspesialister på Visma og Huldt&Lillevik Lønn/HR