Forside    Tjenester

Visma ERP konsulenter

Våre ERP konsulenter har bred erfaring og fokus på komplette, kritiske forretningsløsninger.

I takt med at Forretningssystemene dekker flere og flere av virksomhetens kritiske prosesser, er det ensbetydende med at avhengigheten av systemene blir større og større. Problemer med Forretningssystemene kan således ha store konsekvenser for virksomhetens eksempelvis manglende mulighet for å kunne selge, produsere og fakturere.

Et ERP-system, skal samle dataene og gjøre informasjon for hele virksomheten spredt tilgjengelig, enten man sitter på økonomi, lager, produksjon, logistikk eller personal (HR). Målet er samhandling gjennom samkjøring av informasjon - dermed blir integrasjon viktig i et ERP-prosjekt.

Våre ERP konsulenter er godt forankret på forretningssiden.

De innehar god prosess og implementerings forståelse og kan gi generelle råd innenfor Visma ERP-løsninger.ERP-prosjekter er ikke et rent IT-prosjekt men organisasjonsprosjekter som omhandler alle avdelinger i en bedrift. Vi kan fagfeltet vårt, men går også inn i  fagfeltet til kunden, enten det er økonomi og banksystemer eller logistikk og lagerbeholdning. Dette gjr at vi som konsulenter lettere forstar hva kunden snakker om og unngar feil.

Vi bistår våre kunder med rådgivning, valg av løsninger, installasjon/Implementering, opplæring, drift/support og bistand i det daglige. 

  • Vi er tilknyttet noen av Skandivaias største programvarehus
  • Vi skaper lønnsomhet for våre kunder gjennom engasjement fra prosjektfase, implementering til service og vedlikehold
  • Vi er opptatt av å veilede slik at du gjør en riktig investering med tanke på teknologi
  • Alle våre konsulenter har lang erfaring og en kundemasse fra mange bransjer
  • Vi har lokal tilstedeværelse, men har også kunder i hele Norge
  • Eget supportteam
  • Fleksible med et stort IT-miljø rundt oss
 

Bør du bytte ERP-system? 

Et velfungerende ERP-system ligger i kjernen av god forretningsdrift. Med god informasjons- og prosessflyt frigjør du tid og ressurser som isteden kan brukes på vekst og verdiskaping. Derfor bør alle virksomheter evaluere effektiviteten i sitt ERP-system med jevne mellomrom. Dersom forretningssystemet viser tegn til å være en bremsekloss i den daglige driften, kan det være tid for å se på nye ERP-systemer.

Les mer