Med Office IT Drift tar vi ansvaret for å følge opp mulige feil og problemer på din IT-løsning.

Straks vi er klar over at det er en utfordring med din IT-løsning reserverer vi tid på din faste konsulent. Din konsulent kjenner deg og din IT-løsning og vil kunne finne den beste løsningen på utfordringen med et minimum av forbrukt tid. Konsulenten fungerer som din faste rådgiver og utfører det meste av det planlagte vedlikeholdet din IT-løsning krever. 

Den mest stabile løsningen får du ved å kombinere Office IT Drift med Office Server Overvåking. Da får vi tilgang på tidlig varsling av mulige feil og vi får muligheten til å avverge svært mange feilsituasjoner før brukerne merker noe til dem.

Faste oppmøter

Organisasjoner fra omtrent 15 ansatte eller bedrifter som er særlig avhengige av en stabil IT-løsning kan med fordel avtale faste oppmøter med sin faste konsulent. Fra en halv dag i uken møter din konsulent fast hos deg og tar seg av alt forefallende IT-arbeid som har samlet seg opp siden forrige oppmøte. Tiden kan også brukes til planlagt vedlikehold, slik som oppgraderinger og montering av nytt utstyr.

Det er ingen faste kostnader assosiert med Office IT Drift. Alt utført arbeid dokumenteres fortløpende og spesifiseres detaljert på fakturaen fra oss. Det er ingen usikkerhet knyttet til hva som har blitt utført eller hvor mye tid som faktisk ble brukt.