Med Office IT Drift tar vi ansvaret for å følge opp mulige feil og problemer på din IT-løsning.


Konsulenter som kjenner dine IT-løsninger

Dersom det oppstår en utfordring med dine IT-løsninger vil en konsulent som kjenner bedriftens IT-systemer være klar til å ta tak i problemstillingen og finne en god løsning. Konsulenten fungerer som din faste rådgiver og utfører det meste av det planlagte vedlikeholdet din IT-løsning krever.

Den mest stabile løsningen får du ved å kombinere Office IT-Drift med Office Server Overvåking. Da får vi en tidlig varsling av mulige feil og det er større sannsynlighet for at vi kan ta tak i feilen og utbedre den før det blir en driftsstans.

Konsulenter med fast oppmøte

Organisasjoner fra omtrent 15 ansatte eller bedrifter som er særlig avhengige av en stabil IT-løsning kan med fordel avtale faste oppmøter med sin konsulent. Fra en halv dag i uken møter din konsulent fast hos deg og tar seg av alt forefallende IT-arbeid som har samlet seg opp siden forrige oppmøte. Tiden kan også brukes til planlagt vedlikehold, slik som oppgraderinger og montering av nytt utstyr.

Det er ingen faste kostnader assosiert med Office IT-Drift. Alt utført arbeid dokumenteres fortløpende og spesifiseres detaljert på fakturaen fra oss. Det er ingen usikkerhet knyttet til hva som har blitt utført eller hvor mye tid som faktisk ble brukt.

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om IT-drift!