Mer enn backup: En moderne og effektiv Disaster Recovery løsning som sikrer at dine servere alltid kommer opp igjen hvis noe skjer. Integrert sikkerhetskopiering av alle dine data til et datasenter med 24/7/365 oppetidsgaranti.

Med tradisjonell backup til tape er det vanskelig å klare særlig bedre enn å ta en backup tape ut av huset en gang i uken. Derfor tilbyr vi Office Online Backup som tar daglig backup av alle dine servere og laster sikkerhetskopien opp til et datasenter med 24/7/365 oppetidsgaranti. For at du skal kunne konsentrere deg om din egen virksomhet har vi valgt ut programvare, installerer, konfigurerer og følger med på at backupen faktisk blir tatt.

Alle dine data krypteres på din server før sikkerhetskopien overføres og lagres kryptert i skyen. 

Vår løsning er særlig effektiv ved større datamengder og gir en bedre beskyttelse enn tradisjonelle backupløsninger også for deg med mange servere å beskytte. Markedets meste effektive endringsmåling og deduplisering sikrer at kun endrede delene av hver fil må overføres hver natt. Dette gjelder også for større filer som databaser og virtuelle disker.

Office Online Backup gir deg:

  • Daglig oppfølging av backup status fra vårt driftssenter
  • Full backup ut av huset hver dag med minimale dataoverføringer
  • Komplett, daglig filhistorikk - gjenopprett slettede filer når du vil
  • Gjenoppretting av servere direkte til ny hardware eller virtuelle servere
  • Effektiv Disaster Recovery med eller uten lokal disk cache*
  • Trygghet for at din bedrift kommer igang igjen dersom noe skjer

*) Krever tilgang på lokal diskplass ved siden av serverne, f.eks. et NAS eller separat filserver