Ingen ønsker at firmahemmeligheter, personinformasjon og annet skal komme på avveie. Office Center kan slette lagringsmedier fra stasjonære eller bærbare maskiner, servere, smarttelefoner, minnepenner og nettbrett.

Hver tredje PC kastes uten at sensitive personopplysninger eller bedrifthemmeligheter blir slettet først!

Personopplysningsforskriften paragraf 2-11: Ved avhending av lagringsmedia skal personopplysninger slettes fullstendig og permanent fra lagringsmediet.

Derfor bør alle ha et system for sikkerhetsstyring på plass, slik at retningslinjer og krav til hvordan sensitiv informasjon skal håndteres. Vår IBAS Ontrack Eraser er en kraftig elektromagnet som vi benytter til å slette harddisker og backup-taper. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet har godkjent denne degausseren for sletting av magnetisk lagringsmedia som inneholder gradert informasjon til og med hemmelig.

Mange ønsker dokumentasjon på sletting av data og vil motta et sertifikat ved behov.

 

 

Pris:

1  -   10 Harddisker / Taper kr. 180,- pr. enhet
11-   50 Harddisker / Taper kr. 120,- pr. enhet
51- 200 Harddisker / Taper kr.   90,- pr. enhet

Sletter fra stasjonære/bærbare datamaskiner, servere, smarttelefoner, minnepinner og nettbrett.

 

Les mer om sikkerhet.