Forside    Tjenester

Visma SuperOffice konsulenter

CRM vil bli enda viktigere for bedrifter i årene som kommer.

Det er fordi markedet blir tøffere, og man må fokusere på kunder og salg for å lykkes. Bedriftene har innsett at det gir store fordeler å sette salg- og kundedialog i system. Dagens standardiserte løsninger er enkle å komme i gang med og enkle i bruk. Det betyr at terskelen for å ta i bruk CRM er lav, og gevinsten er tydelig.

Våre konsulenter på Visma SuperOffice har bred erfaring i å analysere komplekse forretningsmessige problemstillinger/prosesser og bistå til nye innovative løsninger. Vi kan være bindeleddet mellom din bedrift og teknologien og aktivt rådgi  deg om utnyttelse av de mulighetene som finnes. 

Fokuset vårt er

 

  • Behovsavdekning
  • Prosessanalyse
  • Løsningsdesign
  • Implementering
  • Utrulling
  • Opplæring


Vi holder også workshops med våre kunder hvor vi setter opp arbeidsprosesser og råder kunder ift utnyttelse og mål med en CRM løsning

 

Bør du anskaffe et CRM-system eller vil du bytte system?

 

Les mer