Har du kontroll og oversikt i medlemsmassen, eller er kursadministrasjonen uoversiktlig?

Medlemsadministrasjon i Visma CRM


gir deg bedre oversikt over din medlemsmasse. 

Løsningen bidrar til å effektivisere administrasjonen av en kompleks medlemsmasse med tilhørende oppgaver og rutiner.

Løsningen har rutiner for masseutsendelse av e-post, medlemsfakturering integrert med Visma Global, oversikt over arbeidsforhold, kurs, utdannelse etc.

Kursadministrasjon gir oversikt over alle kurs, seminarer og samlinger. Utsendelse av faktura til kursdeltakere integrert med Visma Global. Oppsett av Agenda for kurs. Påmelding av kursdeltakere via WEB. Oversikt over fakturastatus. Integrert med medlemsmodulen.