Få full oversikt over tids- og kostnadsbruken i hvert enkelt prosjekt! Håndter kunder, prosjekter, tid og fakturering med ett enkelt verktøy

Visma Severa

er en moderne nettbasert og brukervennlig løsning som kombinerer prosjektstyring, ressursallokering og fakturering i en enkelt applikasjon.Severa er det eneste nettbaserte verktøyet som kombinerer salg, kundeinformasjon, prosjektstyring og fakturering i en og samme nettapplikasjon. Passer for profesjonelle, tjenesteytende bedrifter, og reklamebyråer, arktekter, entrepenører, leverandører av tekniske tjenester, konsulenter og advokatkontor. 

Visma Severa Mobile

er tilgjengelig på Iphone, Androide og Windows Phone

Timeregistrering rett på din mobil 
Du kan nå enkelt registrere timene dine og se hva du har brukt tiden på i dag eller tidligere uker.
Timene er umiddelbart klare for godkjenning, fakturering og rapportering i Visma Severa web-løsning.

Aktiver tjenesten for dine medarbeidere
Alle Visma Severa kunder kan aktivere tjenesten under Oppgraderinger(på høyre side) i sin Severa klient.

For å registrere timer på din mobil, gå inn på:
http://mobile.severa.com.
Du logger deg inn med samme E-postadresse og Passord, som du bruker for Visma Severa web-løsning.