Fra 1. januar 2017 må kassasystemer som skal tilbys på det norske markedet tilfredsstille kravene i Kassasystemlova og forskriften som skal fastsettes til loven. Bokføringspliktige selskaper må ha tatt i bruk nye kassasystemer fra 1. januar 2019.

Visma ERP Pos støtter ny kasselov

Les mer om hva som blir forbudt og hvilke funksjoner som blir påbudt

Mange bedrifter har kassesalg som en viktig inntektskilde uten at de trenger mange store og profesjonelle kasser. De har mye å hente på å utvide økonomisystemet med integrert kassefunksjonalitet.

Touch-basert kasseløsning

Visma ERP POS er en touch-basert kasseløsning for mindre kjeder og  frittstående butikker. Løsningen er online med økonomisystemet og  varelageret, noe som gjør hverdagen bak kassa mer effektiv. På denne  måten får mindre butikker tilgang til en profesjonell og sikker kasse  som oppfyller alle lovkrav.

 • Fullintegrert med økonomisystemet
 • Lett å bruke og administrere
 • Full sporbarhet
 • Fleksibel betalingshåndtering
 • Kan leveres komplett med utstyr

Omfattende kassefunksjonalitet som er lett å lære

Visma ERP POS er både proppfull av nyttig funksjonalitet og enkel å bruke. Skjermbildene er intuitive og bygger på den samme logikken som brukes ved vanlig kassesalg. Brukerne kommer raskt i gang med den nye løsningen

Fleksibel betalingshåndtering

Du håndterer både kontant- og kredittsalg med noen få tastetrykk. Et salg kan slås inn som et enkelt kontantsalg uten kundenummer, typisk for små beløp. Ved større beløp, eller ved salg til eksisterende kunder, kan brukeren enkelt hente opp relevant kundeinformasjon fra økonomisystemet, som rabattavtaler, fakturainformasjon, åpne poster og annen historikk

Støtter de vanligste operasjonene i kassesalget

Løsningen støtter alle de vanligste operasjonene i kassesalget. Samtidig inneholder løsningen mye annen praktisk funksjonalitet som gjør hverdagen ved kassepunktet enklere:

Eksempler :

 • Registrere nye kunder
 • Hente opp eksisterende kunder
 • Se tidligere kundesalg
 • Ta imot betaling på fakturaer
 • Skrive ut produktinformasjon
 • Sjekke varer i andre butikker og på lager
 • Kredittsjekke mot økonomisystem samt kredittsalg
 • Knytte salg til prosjekt
 • Registrere med strekkode, produktnummer eller oppslag
 • Hente ut priser fra økonomisystem
 • Se grafiske rapporter
 • Treningsmodus for opplæring
 • Støtter flere lager
 • Logging av all aktivitet
 • Tilpasset touch screen

All informasjon om produkter, priser og kunder registreres og vedlikeholdes i økonomisystemet. Dermed slipper dere dobbeltregistreringer og manuelt arbeid. Kassabetjeningen får også tilgang til økonomiske data direkte fra kassepunktet, for eksempel hvis kunden ønsker å betale en faktura. Det er også mulig å overføre kasseordre til kredittordre