Er du usikker på hva begrepet postbehandling innebærer? Er fax-løsninger fortsatt en kommunikasjonsløsning? Dette er løsninger som hjelper din bedrift til å spare tid og penger, samtidig som din kommunikasjon ut til kundene blir mer presis.

Frankeringsmaskiner  

er digitale, enkle i bruk, presise, raske, stillegående, brukervennlige og akkurat så avanserte som du ønsker. Dette er den mest fleksible løsningen for å beregne korrekt porto når brevmengden og vekt varierer. At frankeringsmaskinen er en norsk oppfinnelse som fylte 100 år 6. mai 2003  er det ikke mange som er klar over.

Ny modell med nettverkstilkobling integrert i frankeringsmaskinen, les mer

Makuleringsmaskiner

Datasikkerhet er den viktigste grunnen til å velge makuleringsmaskiner - enten det gjelder makulering av tradisjonelt papir eller gamle disketter eller kassetter. Makulering av papir kan utføres som strimmelkutt som går raskt, eller krysskutt (biter) som gir høyrere grad av sikkerhet. Hensynet til - og ansvaret for personvern og datasikkerhet, krever gode makuleringsrutiner og ikke minst - riktig maskin!

Pakkemaskiner

Nå kan du også sende pakker fra frankeringsmaskinen. Dette er en særdeles brukervennlig web-basert løsning, som enkelt skriver ut ferdig frankerte etiketter. Løsningen forenkler også de interne rutinene, viser alle portokostnader, gir detaljert logistikk- og ikke minst, gir deg en unik tilgang til sporing av pakker.

Innbinding, falsing og brevåpnere

hører også til under våre postbehandlingsløsninger. Vi har valgt Pitney Bowes Norge AS til vår samarbeidspartner på alle postbehandlingsløsninger.

Faks

Meldingsutveksling mellom helseforetak og mellom helseforetak og kommunale pleie- og omsorgstjenester «kjennetegnes fortsatt i stor grad ved bruk av papir, herunder faks.

.