Forside    Løsninger

Lager og logistikk

Logistikk og nødvendige rutiner for å styre varemasse er godt ivaretatt i Visma Global. Du får lagertellingslister rett på skjerm, som gjør det enkelt å justere for svinn og avgang. Kraftige søkemuligheter gir deg dessuten øyeblikkelig svar.

OLFI er forkortelsen for ordre, lager, fakturering, innkjøp.

 

Ordre og fakturering

Enkel håndtering av tilbud, ordre, innkjøp og fakturering. Løsningen har ytterligere funksjonalitet for tilbud, kassesalg, avtaleordre, prosjektordre og kundeoppfølging. Med gode søkerutiner er all relevant informasjon lett tilgjengelig. Fakturaene kan enkelt distribueres via e-post eller eFaktura.

Datafangst

Gode løsninger for datafangst er helt avgjørende for effektive logistikkrutiner. Dette gjelder både fra salgssiden, med integrasjoner mot e-handelsløsningerog fraleverandørsiden  med for eksempel løsninger for automatisk oppdatering av produkter, priser, tilgjengelighet m.m. Det kan også være snakk om integrasjoner med bedrifts- og bransje-spesifikke systemer, eller interne rutiner som samspill med håndholdte terminaler.

Oppfølging og kontroll

Kontroll over logistikkprosessen er kanskje av de viktigste oppgavene mange av våre kunder har. I dagens systemer skal lagerverdier, ordrereserve, statistikker, ledetider m.m. være oppdatert til enhver tid. Avvik skal enkelt identifiseres og sporbarheten i systemene gjør det enklere å avdekke avvikene og rette disse.

Visma.net Logistics

er en del av økonomisystemet Visma.net Financial. 
Med oppdatert og nøyaktig informasjon kan du trygt gi dine kunder opplysninger om pris og leveringsdato. Visma.net Logistics gir deg tryggheten du behøver om at du alltid kan levere på det du har lovet. Du får et verktøy som understøtter smidig og effektiv håndtering av innkjøp. Salgene dine kan knyttes direkte til innkjøpsbestillingene, slik at du også har muligheten til å levere direkte fra leverandør til sluttkunde. Visma.net Logistics understøtter din bedrift ved å sørge for gjennomgående høy datakvalitet.

 

Rapportering

Rapportering er fortsatt like viktig, men måten rapporter blir distribuert på i dagens løsniger er ikke nødvendigvis på papir. Webløsninger, Excel agenter m.m. som skal kjøres på definerte tidspunkt effektiviserer rapporteringen og distribuering av disse.

Løsningene våre er basert på FIFO-metoden og gir deg tilgang til alle lagre og varebevegelser. Du får lagertellingslister rett på skjerm, som gjør det enkelt å justere for svinn og avgang. Kraftige søkemuligheter gir deg dessuten øyeblikkelige svar.