Med EDI fra Visma kan du være med på utviklingen innen den elektroniske handelen i bedriftsmarkedet.

Visma EDI i praksis

Med EDI flyter alle meldingene mellom leverandører og kunder elektronisk, etter definerte og avtalebestemte kriterier. Når en kunde bestiller en vare sørger EDI for at informasjonen gjøres om til et standardisert format, slik at meldingen går direkte inn i leverandørens system. Hvis leverandøren skulle ønske å se på bestillingen før ordren bekreftes, kan det gjøres med et tastetrykk.

Systemet kan også automatisk generere en ordrebekreftelse, som så sendes tilbake til kundens systemer via EDI. Alt dette skjer i løpet av sekunder. Når varen er levert, sendes det automatisk en faktura fra leverandøren, rett inn i kundens økonomisystem for videre behandling. Og når fakturaen er godkjent og betalingen er utført, går det en melding tilbake om at ordren er oppgjort.

Visma EDI knytter deg mer effektivt sammen med dine forretningspartnere. Om du har et Visma system, eller annet forretningssystem kan vi enkelt og raskt sørge for at varekatalog, ordre, bekreftelse, faktura og pakkseddel utveksles elektronisk mellom ditt system og dine forretningspartneres.

e-faktura til stat og kommune

Leverer du til det offentlige må du være forberedt på å møte fakturakravene og levere faktura på det nye fakturaformatet, "EHF - Elektronisk handelsformat". Dette har vi løsninger for.