Forside    Løsninger    Lønn og personal

Ansattportaler

Registrering av variable transaksjoner og fravær til Huldt & Lillevik Lønn og Visma Lønn

Huldt&Lillevik Ansattportal

Vanligvis blir transaksjonen godkjent av avdelingsleder, slik at hver avdelingsleder attesterer timer og fravær for ”sine ansatte”. Etter at alle timer/fravær er godkjent kan lønnsansvarlig overføre transaksjonene. I mindre bedrifter kan lønnsansvarlig foreta både attestering og overføring til lønn hvis man ønsker det.

Ansatte får tilgang til lønnsslipp for inneværende og tidligere perioder. I tillegg finner du ansattkartotek for hele bedriften, mulighet for å registrere kompetanse og elektronisk dokumentarkiv på de ansatte.

Ansattportalen er spesielt egnet for bedrifter der man har manuelle timelister, geografisk spredte lokasjoner, eller klienter hos regnskapskontor som ønsker å registrere timer fravær via web.

Visma.net Absence

Visma.net Absence er en skybasert løsning for registrering av ferie og fravær. Ansatte kan enkelt registrere fraværet sitt fra pc eller mobil. Som leder har du full oversikt over fraværet i bedriften. Visma.net Absence er integrert med Visma Lønn.

Fordelen for ledere og bedriften:

  • Et enkelt og effektiv styringsverktøy for ferie og fravær
  • Gir korrekt ferie- og fraværsoversikt, og mindre feilregistreringer
  • Løsningen er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk
  • Leder kan godkjenne ferieønsker og permisjoner fra sin mobiltelefon
  • Forutsigbare kostnader- betal kun for de brukerne og de tjenestene du trenger