Forside    Løsninger    Lønn og personal

Fravær og ferie

Visma.net Absence gir ansatte en enkel oversikt over fraværet sitt. Ansatte kan selv registrere fravær eller legge inn en forespørsel om fravær.

Visma.net Absence

 er en skybasert løsning for fravær. Løsningen gir ansatte full oversikt over eget fravær, og ledere full oversikt over fraværet i bedriften. Løsningen er integrert med Visma Lønn. 

Visma.net Absence gir ansatte en enkel oversikt over fraværet sitt. Ansatte kan selv registrere fravær eller legge inn en forespørsel om fravær. Alle registreringer blir kontrollert opp mot fraværet som allerede er registrert på den ansatte, og om fraværet er innenfor gjeldende regler for fravær. 

Som leder har du en enkel oversikt over dine ansatte, og kan godkjenne eller avvise forespørsler om fravær basert på denne oversikten. Visma.net Absence hjelper deg å ha kontroll på gjeldende regler, og gir beskjed dersom et fravær ikke samsvarer med bestemmelsene.