Forside    Løsninger    Lønn og personal

Lønnssystemer

Faget lønn kan være komplisert, da regelverket er omfattende. Da er det trygt å ha et system du stoler på og at hjelpen aldri er langt unna. Vi har kompetansen du trenger.

 

Huldt&Lillevik Lønn 5.0  kan leveres som Cloud-løsning eller lokal installasjon

 

og er i dag Norges mest solgte lønnssystem, for små og mellomstore bedrifter. Lønn 5.0 er enkelt å bruke - og har alle nødvendige funksjoner du trenger i ditt lønnsarbeid. Om bedriften vokser eller får andre behov har Lønn 5.0 et moderne og fleksibelt brukergrensesnitt. Systemet kan integreres mot økonomisystemer, HR, tidsregistreringer og OTP tilbydere.

 • Sikker lønnskjøring
 • Enkelt og brukervennlig system
 • Klargjort integrasjon til de fleste ERP og forsystemer
 • Bredt utvalg rapporter og historiske data
 • Faglig og teknisk support
 • Tilgang til juridisk oppslag direkte fra systemet
 • Lokal installasjon eller Cloud løsning
 • Eksportere og oppdatere lønn via Excel, samt etterbetalingsmodul

Tilleggsmodulene til Huldt & Lillevik inneholder ulike funksjoner som ikke inngår i standardløsningen.

Med modulen Lønnshåndtering og etterbetaling kan du sette opp systemet slik at lønn beregnes ut fra lønnsstige og lønnsgruppe. Du kan velge å plasseres personer direkte i lønnsstigen ved å angi lønnstrinn på personen (direkteplassert) eller bruke ansienniteten for å finne lønnstrinnet. I tillegg inneholder modulen rutiner for etterbetaling. Denne rutinen kan benyttes uavhengig av lønnsstige og lønnsgruppe.

Viderefakturering Med denne tilleggsmodulen kan du generere fakturagrunnlag basert på arbeidede timer som registreres i lønnssystemet for utbetaling. Modulen kan for eksempel benyttes i bransjer som driver med vikarutleie, for eksempel avløserlag.

Pensjonstrygden for sjømenn (PTS) er en offentlig pliktig tjenestepensjonsordning som yter sjømannspensjon fra pensjonsalderen for sjømenn, 60 år, og frem til den ordinære pensjonsalder i folketrygden, 67 år. Med denne modulen kan du beregne og rapportere arbeidstaker og arbeidsgivers premie til PTS.

Nettolønnsavtale er en avtale om at arbeidsgiver skal dekke den skatt som faller på arbeidstakerens avtalte lønn/godtgjørelse. Slike avtaler fører til at nettolønnen må «grosses» opp for å komme frem til bruttolønn som er beregningsgrunnlaget for skatten. Avtaler kan gjelde både utenlandske arbeidstakere som oppholder seg i Norge, og norske arbeidstakere som oppholder seg i utlandet. Denne modulen hjelper deg med å beregne bruttolønn/oppgrossing på ansatte på nettolønnsordningen.

Rapportgenerator - Med denne tilleggsmodulen til Huldt & Lillevik Lønn 5.0 kan du utvikle rapporter tilpasset din bedrifts behov. Ønsker du for eksempel en rapport over antall årsverk, en oversikt over hvilke person som har begynt i løpet av året eller en statistikk over antall pr. år, kan Rapportgenerator være noe for deg.

 

 

Visma Lønn

er et brukervennlig og fleksibelt lønnssystem for små og mellomstore bedrifter.  All deres erfaring kombinert med Vismas moderne utviklingsplattform er samlet i Visma Lønn. Systemet gir deg full oversikt, omfattende historikk og et solid rapporteringsverktøy. 

 • Omfattende og fleksibel rapportering med tilgang på all historikk.
  Komplett faglig oppslagsverk og et bredt kurstilbud.
  Kan integreres med Vismas økonomisystem og Visma.net for å oppleve løsningens enorme muligheter.

 • Med drilldown-funksjonaliteten i Visma Lønn er datagrunnlaget bare noen få klikk unna. All historikk bak alle tall er tilgjengelig. Gå i dybden på A-meldingene, fraværsstatistikkene og personalrapportene uten å kjøre andre rapporter.

Visma Lønn har tilrettelagt for integrasjon med ny Web Modul ‘Visma Oppfølging sykmeldte’.
Visma oppfølging sykmeldte skal gjøre det enklere for ledere å følge opp sykmeldte medarbeidere og overholde fristene i oppfølgingsarbeidet.

Et tips er  å bruke den  nettbaserte løsning Visma.net Expense sammen med Visma Lønn så gjør du utfylling av reiseregninger og utleggsrefusjon til en lek. Ved hjelp av en app kan du tracke bilkjøringen din og laste opp bilder av kvitteringer rett inn i løsningen.

 

Vi hjelper deg

Vi hjelper deg slik at det fungerer effektivt og sikkert uansett hvilket system dere velger! Vi har konsulenter med spisskompetanse på faget lønn, juridiske utfordringer og teknisk innsikt. Du kan også gå på forskjellige lønnskurs hos oss - fra nybegynner til avansert bruk - årsoppgjør og feriepenger, eller velge hvilket deler av lønn/reise du vil ha opplæring i. Da kommer vi til din bedrift eller arrangerer opplæringen i våre lokaler.