Forside    Løsninger    Lønn og personal

Oppfølging av ansatte

Alle virksomheter bør ha et verktøy for lovpålagt oppfølging av sine ansatte.

Hvorfor Huldt & Lillevik Oppfølging?

  • Ett verktøy for alle oppfølging av ansatte
  • Leder har full oversikt over ferie/fravær, dokumenter, oppfølginger og hendelser på sine ansatte
  • Elektronisk rapportering direkte til sykemelder/NAV
  • Systemet varsler leder/HR om kommende oppgaver og hendelser
  • Riktig sykefraværstatistikk direkte fra systemet
  • Sjekklister ved nyansettelse og oppfølging i prøvetid
  • Slipper manuelt papirarbeid, alt lagres elektronisk på den ansatte
  • Tettere og raskere oppfølging gir også bedre trivsel i avdelingene.

Huldt & Lillevik Oppfølging er et personalstyringsverktøy for oppfølging av ansatte fra A – Å. Systemet støtter prosessen, og hjelper lederen med oppfølging, fra en ansatt kommer inn i bedriften og gjennom hele arbeidsforholdet. Lederen varsles i forhold til forestående oppgaver og har til enhver tid full oversikt på sine ansatte.

Sykefravær med integrasjon til Altinn
Funksjonen inkluderer alt av tjenester rundt lovpålagt sykefraværsoppfølging; fraværsregistrering, innkalling og skjemaer for møter med den sykmeldte, innsending av rapporter direkte fra systemet til sykmelder og NAV via Altinn.

Oppfølging nyansatte
Funksjonen hjelper deg med oppfølging av nyansatte fra dag én og i prøvetiden. Sjekkpunkter godkjennes etter hvert som de er fullført. Rutiner og maler for oppfølgingssamtale ved 3 og 5 måneder.

Medarbeidersamtale
Funksjon for gjennomføring av medarbeidersamtaler med forhåndsdefinerte maler og tidslinje for gjennomføring. Det kan knyttes tiltak til en medarbeidersamtale for å sikre gjennomføring av avtalte hendelser. Leder har oversikt over alle tiltak og varsles på e-post om tiltak som er i ferd med å utløpe. Ansatte kan også godkjenne sin medarbeidersamtale via mobil/tablet.

Dokumentarkiv
Funksjon for elektronisk dokumentarkiv og fellesdokumenter.

Kompetanse
Funksjonen for å kartlegge kompetansen i din bedrift. Oversikt over ansattes kurs og sertifikater, med varsel om utløpsdato. CV database, prosesser med krav til kompetanse og GAP analyse. Rapporter og søk.

Oppfølging sluttede
Sjekkpunkter når personer slutter legges inn av bedriften og godkjennes etter hvert som de er fullført. I tillegg er det rutiner gjennomføring av sluttintervju.

Timer og fravær
Med denne funksjonen kan leder eller den ansatte selv registrere fravær, timer, eller stemple inn/ut. Leder godkjenner, og kan editere timelisten på web før den sendes  videre til lønn. De ansatte får tilgang vi mobil/tablet.