Moderne stemplingsur. Nettbasert timeliste. Effektive vaktlister

Egnet moduler for turnus og bemanningsplanlegging, slik at du kan optimalisere bemanningen ut fra dine budsjetter.

Løser komplekse arbeidstidsberegninger med tanke på overtid, fleksitid og tillegg for alle bransjer. Dette gjør at du kan være sikker på at lønnen blir riktig utregnet hver gang.Systemet kan benyttes på en vanlig pc med mus og tastatur, på en touch-pc, eller mobiltelefon.

Systemet er meget brukervennlig både for ledelsen, og ansatte som skal stemple eller registrere timer.

Man kan også få moduler for prosjekt og vareregistrering.

TidsBanken.Net er en 100% webbasert løsning, det kreves ingen server eller programvare installasjon. Dette gir deg lave oppstartskostnader og et system som kan være operativt fra dag 1.

TidsBanken har også egne moduler for turnus og bemanningsplanlegging, slik at du kan optimalisere bemanningen ut fra dine budsjetter.

TidsBanken er kompatibel med de fleste lønnsystemer som f. eks Huldt & Lillevik, Visma, Mamut, DI-Lønn, Uni-Micro, Hogia og mange flere. Dette gjør at lønnsbehandlingen går unna på noen få minutter.

Hva er spesielt med Tidsbanken?

Tidsbanken beregner arbeidstiden etter bedriftenes regelverk, det betyr at overtid, tidskonto, pauser, og eventuelle tillegg blir utregnet når man registrerer inn tiden.
Norge har et av verdens mest kompliserte regelverk for arbeidstid,
Tidsbankens regelmotor gjør at vi regner ut alt etter din bedrifts regelverk.

 

Oversikt:

  • Tidsbanken for hoteller, butikker og restauranter
  • Tidsbanken for industri og håndtverkbedrifter
  • Tidsbanken for kontorvirksomhet

Stemplingsur
Vaktlister
Timelister
Avviksregistrering
Vareregistrering
Sjekklister Internkontroll
Kvalitetesmanual HMS håndbok
Kjørebok
Gjestebok
Personalliste
Integrasjon