Forside    Løsninger    Lønn og personal    Timeregistrering

Visma.net Time

Visma.net Time brukes for å registrere timer, overtid og fleksitid.Løsningen lanseres sommeren 2016, og vil bli integrert med Visma Lønn.

Fordeler med Visma.net Time

De ansatte kan registrere timer, overtid og fleksitid på en enkel måte, fra pc eller mobil. Ansatte får dermed full oversikt over egne timer, fleksitid, tid til avspasering og fordelingen av timer fordelt slik de ønsker; på prosjekter, oppdrag, aktiviteter o.l.

Bedrifter kan lage egne regler i Visma.net Time, slik at for eksempel ansatte kan registrere timer som krever ekstra lønnskompensasjon, slik som kvelds- og helgetillegg.Timelister godkjennes i Visma.net Approval, på samme måte som man godkjenner i Visma.net Expense og Visma.net Absence.