Forside    Løsninger    Økonomi og regnskap

Bankavstemming

Kan bankavstemming gjøres enklere og kan resultatet dokumenteres bedre for revisor? Ja det kan det! Avstemming av bank er en lovpålagt oppgave alle bedrifter må utføre.

Visma Bankavstemming

Systemet matcher selv postene som hører sammen basert på enkelte kriterier brukeren kan definere. Flere kunder som har tatt i bruk  løsningen har spart flere dagsverk pr periode. Ved siden av tradisjonell bankavstemming kan Visma Bankavstemming også avstemme:

-          Interimskontoer
-          Leverandør og kundereskontroer
-          Kontoer på tvers av egne selskaper

Avstemmingen mellom hovedbok og og bank går helt automatisk. Systemet matcher selv postene som hører sammen.