Forside    Løsninger    Økonomi og regnskap

Fra økonomisystem til komplett ERP

Så lenge man har kunder, transaksjoner og ansatte blir det uhåndterlig uten en god ERP løsning til å ivareta dette.

Økonomisystemets rolle i ERP løsningen 

Mens økonomisystemet i dag er selve byggeklossen i de fleste næringsvirksomheter er ERP løsningens hovedsakelige oppgave å understøtte de verdiskapende prosessene. Økonomisystemet er da inkludert som en del av en større ERP-løsning.

Så hvordan komme seg fra en økonomisystem- plattform til en ERP plattform. Brukerne  til et ERP system er også ofte helt andre enn når man skal velge økonomisystem. Et helhetlig forretningssystem, som dekker ERP, CRM,HR og kanskje timefangst, vil oftest bli et verktøy som alle ansatte har et forhold til. 

Et av de viktigste valgene er hvorvidt du er best tjent med et tradisjonelt on-premise system (lokale servere) eller et skybasert system.

For i dag har bedrifter uante valgmuligheter, de kan velge tradisjonelle lisenser, nettformidlet leie, betale pr. transaksjon eller abonnere på tjenester de setter sammen selv etter behov. Eller velge en mellomløsning, mellom en ren nettsky tjeneste og en lokal installasjon.

(En skybasert løsning leveres som en abonnementstjeneste hvor det verken kreves investering i maskinvare eller programvare. )

Dersom forretningssystemet viser tegn til å være en bremsekloss i bedriften, bør man vurdere å  bytte.  Smarttelefoner og nettbrett er noen av dagens verktøy og disse enhetene er gårsdagens ERP-systemer ikke laget for. Det samme med muligheten til å integrere viktig forretnings data fra sosiale medier, og big-data .I dag er det et krav at ERP-systemene også må håndtere alt dette på en effektiv måte .