NOK fra test - 698 - 0 - 3

Visma.net Expence

Visma.net Expence
NOK fra
17 til 50 pr.mnd/bruker

Med Visma.net Expence
kan du føre reiser og utlegg
direkte på mobilen. Trenger ikke
ta vare på kvitteringen, løsningen
sikrer at registreringen følger
lover og regler.
Integrasjon med kredittkort
og GPS

NOK fra test - 699 - 1 - 3

Visma.net Absence

Visma.net Absence
NOK fra
14 til 25 pr.mnd/bruker

Med Visma.net Absence får du
ved enkel registrering, kontroll
på fravær og ferie i din bedrift.
De ansatte kan selv registrere
ferieønsker og sykefravær.
Løsningen sørger for at alt
fravær er i henhold til lovverk.

 test - 700 - 2 - 3

Visma.net Approval

Visma.net Approval
Gratis pr.mnd/bruker

Med Visma.net Approval kan
du godkjenne, videresende
eller avvise på nett eller mobil.
Det sørges for at forespørslene
automatisk sendes til rett 
person og varsler alltid om nye
oppgaver.