Forside    Løsninger    Økonomi og regnskap

Visma Global

Komplett og brukervennlig økonomisystem

Visma Global leveres  som  abonnementløsning

Du får en velprøvd standardløsning som består av økonomi, fakturamottak med godkjenningsflyt og rapportering, samt funksjonsrik logistikk uten investering i forkant..

Oversiktlige rapporter i en håndvending

Sørg for at økonomiske opplysninger og rapporter er lett tilgjengelig for alle som trenger dem. I Visma Global finner du standardrapporter til de vanligste formene for regnskapsrapportering. I tillegg kan du med verktøyet Statis-Ticker enkelt tilpasse rapporter, definere ulike parametere og lagre egne rapportmaler. Og med multirapporteringsfunksjonen kan du gjøre mer avanserte oppgaver, som for eksempel å sammenstille regnskapstall med salgsstatistikk.

I oversiktsbilder, saldolister, purrerutiner, resultatrapporter kan du enkelt «drille» ned til underliggende tall.

Dette gir deg overlegen sporing av enkeltposter tilbake til opprinnelig nivå.  Med et museklikk kan du distribuere det du ønsker via e-post.

Fordeler

  • Bedre arbeidsflyt med forhåndsdefinerte arbeidsroller.
  • Fra totaloversikt til detaljer med noen få klikk.
  • Oversiktlige rapporter i en håndvending.

Bruk Visma Global i kombinasjon med dine andre fagsystemer

  • Dataflyten går automatisk.
  • Du arbeider i et velkjent miljø.
  • Vedlikehold av data kun i ett system.
  • Ett kontaktpunkt for salg, support og utvikling.

Visma Global kan enkelt integreres med andre fagsystemer. Det betyr at data blir tilgjengelig på tvers av systemene.Du kan ha dynamiske linker til Excel for rapportering og registrering direkte i Visma Global.Økonomisystemet er selvfølgelig integrert med øvrige Visma-systemer, som CRM, lønn og elektronisk dokumenthåndtering.

 

Du får også økonomiløsningene i skyen  Visma.net Financials -  med kundetilpasset implementering

 

Bør du bytte ERP-system? Hva vil det bety for bedriften? Last ned guide 

Et velfungerende ERP-system ligger i kjernen av god forretningsdrift. Med god informasjons- og prosessflyt frigjør du tid og ressurser som isteden kan brukes på vekst og verdiskaping. Derfor bør alle virksomheter evaluere effektiviteten i sitt ERP-system med jevne mellomrom. Dersom forretningssystemet viser tegn til å være en bremsekloss i den daglige driften, kan det være tid for å se på nye ERP-systemer.

Fagkompetanse fra Office Center

I tillegg til å kjøpe et nytt system er noe av det viktigste å få hjelp til å implementere det i egen organisasjon. Vi tilbyr forprosjektering, prosjektledelse, implementering, kvalitetssikring av rutinene med rutinebeskrivelser,utvikling av spesial-løsninger og rådgivning.