En serverløsning skal alltid designes etter hva den skal brukes til.

Et viktig valg!

Valg av riktig serverløsning er viktig. Man må blant annet ta hensyn til kapasitet og ytelse, både i dag og fremover, sikkerhet, antall brukere og bruksområde. Skal det velges standard(rack/tower) eller Blade ? Skal løsningen virtualiseres ? Skal det brukes SAN (Storage Area Network) ?Dette er informasjon som danner grunnlaget for alle våre anbefalinger og en serverløsning skal alltid designes etter hva den skal brukes til. Det er ikke sikkert den rimeligste løsningen i dag, er den beste og mest økonomisk fordelaktige på sikt.


Vi har mange års erfaring og våre selgere er sertifiserte på hardware, software og virtualisering.
Vi samarbeider med Hewlett Packard, IBM og Microsoft, og vi vil søke den løsningen som er mest økonomisk fordelaktig for våre kunder.