Volumene med digital informasjon som vi har tilgang til, fortsetter å øke. Vi mener at en hver bedrift som vurderer å implementere digital dokumentflyt har allerede tatt et skritt i riktig retning. Vi kan gjerne vise deg fordelene med scanning og dokumentflyt, ring oss for en avtale om visning.

Reduser utgiftene

Øk effektiviteten og reduser utgiftene med opptil 40 % ved å ta kostnadseffektiv styring med organisasjonens dokumentmiljø med en integrert samling programmer og verktøy.

Ulike løsninger

Mange og til dels ulike løsninger finnes for digital dokumentflyt og felles for disse systemene er at dokumenter blir skannet og sendt videre i bedriftsinterne systemer som digitale vedlegg. Dokumentene kan også lagres sentralt, og sendes videre som en link til mottaker. Spesielt post egner seg godt for digital dokumentflyt, men også bilag og fakturaer, som kan gå rett inn i bedriftens økonomistyringssystemer. Originaldokumentene blir enten arkivert eller makulert, avhengig av bedriftens prosedyrer.

Ricoh

ha løsninger for enklere administrering, overvåkning og styring av dokumentinfrastruktur.