En multifunksjonsmaskin hever standarden for dokumenthåndtering. Vi kan gjerne vise deg hvordan.

Tilpass distribusjonen etter dine behov.

I den digitale informasjonsstrømmen må overgang mellom elektronisk dokument og utskrift være sømløs. Skannede dokumenter kan lett lagres for senere gjenfinning. Send dokumentene til hvilket som helst lagersted i verden, via mapper i delte nettverk, e-post eller nettet (gjennom å bruke FTP). For å redusere nettverkstrafikk kan store filer komprimeres til høykomprimerte PDF-filer. Disse opprettholder god bildekvalitet samtidig som de begrenser overbelastning.

Tilpassede programvareløsninger

Ricohs Embedded Software Architecture™ for å imøtekomme nåværende og fremtidige behov. Den innovative Java™ (J2ME™)-kompatible plattformen tilbyr skredder-sydde applikasjoner. Integrerte løsninger kontrollerer hvordan maskinene samhandler med og forbedrer arbeidsfl yten for dine dokumenter. Les mer om dokumentstyring