Løsning som muliggjør full bruk av multimaskiner og laserskrivere, forbedrer arbeidsflyten og sparer tid.

OCR  = Tekstgjenkjennelse eller optical character recognition

Et innskannet dokument er normalt å anse som et bilde der innholdet må leses for at brukeren skal klere å finne ønsket informasjon. Ved bruk av tekstgjenkjennelse endres dokumentets egenskaper. Teksten vil nå være søkbar og gir brukene nye muligheter. I tillegg til å bruke søkefunksjonen i et PDF-dokument kan teksten kopieres ut for redigereing. Et innskannet dokument kan også lagres som et helt vanlig word-dokument, der tekst og bilder kan redigeres slik du er vant med. Ring meg for mer informasjon !