Gi de ansatte kraftige ressurser! Utskriftsjobber kan sendes fra et bredt spekter enheter, ikke minst nettbrett, mobiltelefoner og smartenheter, uansett hvor du befinner deg. Skannede dokumenter er tilgjengelige mens du er ute,

Måten vi arbeider på er i rask endring. Teknologi skaper nye muligheter for en mer effektiv og samarbeidsorientert arbeidsplass. Mobile enheter lar de ansatte utføre oppgaver på en mer fleksibel måte enn noen gang tidligere.
Med Ricohs skytjenester kan du utnytte disse fremskrittene ved å la brukerne arbeide slik de ønsker, med dokumentressurser tilgjengelige direkte fra bærbare enheter.

Her kan du lese mer om 

hvordan Ricohs nettskyplattform gjør at brukere ganske enkelt kan sende skannede dokumenter direkte fra en Ricohmultifunksjonsmaskin til nettskyen. Én enkel enhetslisens betyr at et ubegrenset antall opplastninger kan foretas til nettskytjenestene våre fra én multifunksjonsmaskin, samt et ubegrenset antall nedlastninger til brukerenheter. Dette er en kostnadseffektiv måte å øke tilgangen til dokumenter på.