Office Center

Office Center ble etablert i 1992 og leverer løsninger innen Informasjonsteknologi og forretningssystemer. Vi har siden starten opparbeidet en solid plattform lokalt, og har hatt fokus på smarte og profesjonelle IT-løsninger for privat og offentlig virksomhet. I tillegg har vi knyttet til oss solide leverandører og samarbeidspartnere på produktsiden.

Vi selger løsninger og tjenester innenfor et område som preges av stadige endringer og fornyelser, både  innen teknologi og rutiner/arbeidsmetodikk. Det medfører store krav til oss.

Vi har stor fokus på preventiv og rasjonell IT drift for å sikre oppetid og unngå ikke planlagt stans. Vårt driftssenter er sentralt her. De overvåker, oppdaterer og melder inn avvik på de løsningene vi overvåker. Alle henvendelser logges i vårt servicesystem og endringer oppdateres kontinuerlig. Dersom noen av våre kunder ønsker å logge seg inn for å se status på sine egne saker, er dette en enkel rutine å etablere. 

Office Center ADB

Office Center ADB ble etablert i 2000 og har siden starten hatt fokus på komplette, kritiske forretningssystemer. ADB står for Administrativ Databehandling, som også kalles ERP, begge begrepene kan nå erstattes med forretningssystemer som er et mer dekkende begrep. Med forretningssystemer mener vi alle IT systemer som brukes av en bedrift til logistikk, salg, innkjøp, produksjon, regnskap, grunndatahåndtering, lønn og personalstyring osv.

I 2006 ble Office Center ADB et datterselskap av Office Center Hønefoss  og i 2007 flyttet vi inn sammen med våre nye kollegaer på Hvervenmoen i Hønefoss, og med begge firmaene samlet under samme tak, er Office Center distriktets største kompetansesenter innen IT.

Valg av nytt forretningssystem  (ERP) er for de fleste bedrifter et strategisk viktig valg og som oftest en stor investering. Siden erp i stor grad handler om samhandling og arbeidsprosesser i virksomheten, må vi som leverandør og rådgivere også være godt forankret på forretningssiden, vi må forstå din virksomhet, behov, kultur og prosesser.Det er her vi har vår styrke!

Våre konsulenter yter diverse tjenester innenfor fagområdene økonomi, regnskap, logistikk (ERP) ,CRM og lønn/HR og har bred og variert erfaring med organisasjon og ledelse, prosesstyring, kontroll og analyse, prosjektledelse samt lover, regler og regnskapsstandarder som berører våre kunder. Vi holder også workshop og kurs i våre leverte løsninger, samt lønn og personalkurs for bl. a. Regnskap Norge (NARF)

Vår hovedleverandør er Visma Software ( og  Huldt&Lillevik), kjent som et selskap med finansiell styrke og solid vekst.

Hvorfor velge Office Center som samarbeidspartner? 

Alle våre medarbeidere har høy kompetanse innen sine fagfelt, og sørger for kvalitet og høy servicegrad på samtlige tjenester. Dere skal være trygge på at vår kompetanse og våre medarbeidere skal bidra til at dere gjør de riktige valgene.Dette gjelder ikke minst at du som kunde har en god oppfølging på dine systemer/løsninger i etterkant.

Stabilitet, trygghet og forutsigbarhet

Mange kunder har fulgt oss i mange år og de er våre viktigste ambassadører.Våre kunder er både store og små, offentlige og private virksomheter, og vi ser et flere og flere komplekse løsninger hos mindre foretak, nettopp pga økende krav til funksjonalitet, hastighet og oppetid.

Office Center Hønefoss AS
Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss
Telefon: 32 14 01 10
firmapost@office-center.no
Org.nr. 963 367 880MVA

Office Center ADB AS
Hvervenmoveien 45, 3511 Hønefoss
Telefon: 32 14 01 32
adb@office-center.no
Org.nr: 980 778 401MVA

Åpningstider:

Mandag - fredag 08.00 - 16.00 
Lørdag/søndag: Stengt
Julaften/Nyttårsaften: Stengt