Forside    Kontakt oss

Miljøfyrtårn

Office Center stiller høye krav til produkter, gode returordninger og til våre samarbeidspartnere. Gjennom vår miljøsatsning ønsker vi å vise kunder, ansatte, eiere og konkurrenter at vi tar miljø og samfunnsansvar på alvor. Derfor er vi en Miljøfyrtårnbedrift.

 

Vi er den eneste bedriften i Buskerud som er sertifisert i vår bransje IKT leveranse/bruk og deler denne bransjesertifiseringen med kun 45 andre bedrifter i Norge. Mange som er Miljøsertifisert i Norge er under bransjekrav "alle bransjer" og "Kontorvirksomhet", en sertifisering som er enklere å oppnå. (Vi er selvfølgelig sertifisert for disse bransjer også) Bransjekravene inneholder hovedsaklig følgende miljøtemaer:

  • Internkontroll
  • Arbeidsmiljø
  • Enøk-vurdering
  • Energibruk
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall-og utslippshåndtering
  • Transport og klimaregnskap
  • Spesielle krav til data og driftsenter

Vi tar imot kasserte ee-produkter og avfallet inngår i vårt system for innsamling og gjenvinning.Vår returordning for brukte tonerkassetter og blekkpatroner sparer miljøet og bidrar til gjenbruk fremfor forbruk.

I tillegg er vi kontrollmedlem i Grønn Punkt.