Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse på siden. Du kan lese mer om hvorfor og hvordan her.

OK
Forside    Kontakt oss

Miljøfyrtårn

Office Center stiller høye krav til produkter, gode returordninger og til våre samarbeidspartnere. Gjennom vår miljøsatsning ønsker vi å vise kunder, ansatte, eiere og konkurrenter at vi tar miljø og samfunnsansvar på alvor. Derfor er vi en Miljøfyrtårnbedrift.

 

Vi er den eneste bedriften i Buskerud som er sertifisert i vår bransje IKT leveranse/bruk og deler denne bransjesertifiseringen med kun 45 andre bedrifter i Norge. Mange som er Miljøsertifisert i Norge er under bransjekrav "alle bransjer" og "Kontorvirksomhet", en sertifisering som er enklere å oppnå. (Vi er selvfølgelig sertifisert for disse bransjer også) Bransjekravene inneholder hovedsaklig følgende miljøtemaer:

  • Internkontroll
  • Arbeidsmiljø
  • Enøk-vurdering
  • Energibruk
  • Innkjøp og materialbruk
  • Avfall-og utslippshåndtering
  • Transport og klimaregnskap
  • Spesielle krav til data og driftsenter

Vi tar imot kasserte ee-produkter og avfallet inngår i vårt system for innsamling og gjenvinning.Vår returordning for brukte tonerkassetter og blekkpatroner sparer miljøet og bidrar til gjenbruk fremfor forbruk.

I tillegg er vi kontrollmedlem i Grønn Punkt.

Årlig klima og miljørapport tilgjengeliggjøres ved forespørsel.
Henvendelser kan sendes til firmapost@office-center.no.