Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse på siden. Du kan lese mer om hvorfor og hvordan her.

OK
Forside    Kontakt oss    Referanser

Viken Skog - Bruker infoskjermer til å skape nærhet mellom kontorene

Viken Skog benytter infoskjermer til å skape nærhet mellom kontorene, etasjene og som et supplement til internkommunikasjon. Infoskjermene er med på å skape et «vi» i organisasjonen!

Intervju med Helene Nygaardsvik Ruud.

Ønsker å skape et «vi» i organisasjonen

Viken Skog har digitale skjermer hengende i hver av de fire etasjene på hovedkontoret på Hvervenkastet. I tillegg har de en skjerm i kantinen hvor både besøkende og interne kan lese nyhetssaker, arrangementer, aktuelle resultater, nøkkeltall og prestasjoner, for å nevne noe. Det henger også en infoskjerm på hver av de fem lokalkontorene i Askim, Dokka, Kongsberg, Nannestad og Revetal i Vestfold. Ettersom mange av de ansatte er mye ute i felten eller tilhører lokalkontorene er skjermene et viktig supplement til intranettet og annen internkommunikasjon.

Skjermene knytter lokalkontorene nærmere hovedkontoret! Ved å trekke frem gode prestasjoner, vise filmer og bilder av ansatte i felten og kommunikasjon direkte fra ledelsen er infoskjermene med på å skape et «vi» i organisasjonen og bygger community. Flere ansatte melder tilbake at de setter pris på informasjonen de får via skjermer og at flere oppfatter budskapet enn hvis vi kun skriver om det på intranettet eller sender mail, sier Helene Nygaardsvik Ruud.

Hun er leder for marked og arrangementer i Viken Skog og er den som produserer og publiserer innhold til skjermene.

En mindre skjerm plassert på skrivebordet til Helene, gjør det enklere å holde oversikt over hva som publiseres på de ulike skjermene.

 

En god plassering og plan for innholdet er viktig

Helene forteller at de har prøvd seg frem på plassering av skjermene og har et aktivt forhold til både innhold og plassering. Skjermene må være godt synlig og innholdet må tilpasses de ulike skjermene. De har fått laget maler for presentasjon av innholdet, noe som forenkler jobben med å skape nytt innhold og de har fått laget en integrasjon mot websiden slik at de siste nyhetssakene fra websiden deres vises fast. 

Infoskjermene er plassert en i hver etasje hos Viken Skog.
 
 

Innhold som engasjerer

Det er viktig at innholdet engasjerer og de har tatt i bruk virkemidler som video, annonsering og nedtelling til interne arrangementer, innlegg fra ledelsen, viser frem gode interne prestasjoner og viser bilder som ansatte sender inn fra felten. De opplever at folk stopper opp og leser innholdet og i noen tilfeller har de måttet justere tiden et bilde vises for at de ansatte skal få tid til å lese innholdet.

Det finnes mange muligheter til hvordan man presenterer innhold i programvaren og Helene mener at de nå er klar for å ta neste steg.

Vi er svært godt fornøyde med programvaren. Den er enkel å bruke samtidig som det er utrolig mange avanserte muligheter. Nå – som jeg har brukt systemet i et halvt år – er jeg klar til å ta i bruk større deler av programvaren enn det jeg har gjort hittil, sier Helene Nygaardsvik Ruud.

 

På et internt arrangement Viken Skog hadde før jul 2017, benyttet de en funksjon i Databeat som gjør det mulig å telle ned til en spesifikk dato. På denne måten skapte de både forventninger til arrangementet og oppmerksomhet rundt infoskjermene. I etterkant av turen fulgte de opp med både «takk for turen» innlegg fra ledelsen og bilder fra turen.

 På den måten forlenget vi turen både før og etter. Det gjorde at vi skapte forventninger og en god avslutning på et hyggelig event, sier Helene Nygaardsvik Ruud.

 

Engasjere ansatte i å skape innhold

I dag er det i hovedsak Helene selv som skaper innholdet i tillegg til en medarbeider på økonomi som hver uke oppdaterer måltall for hovedkontoret og hver av de 5 lokalkontorene. I løpet av 2018 skal hun se på muligheten for at lokalkontorene også skal produsere og publisere innhold. Skjermene skal fortsatt visa informasjon fra hovedkontoret, men man ønsker å blande dette med lokal informasjon fra hvert lokalkontor for å øke verdien og relevansen av skjermene ytterligere. 

 

Viken skog valgte DatabeatOMNI

Helene synes det er gøy å jobbe med DatabeatOMNI.

 Vi så på andre aktører før vi valgte DatabeatOMNI. Vi valgte denne løsningen fordi den gir større frihet og er enkel å bruke, gir rom for kreativitet og er gøy å jobbe med! Vi kan bruke widgets som været, ha nedtelling til viktige datoer, vise fantastiske videoer og animasjoner – ja, det er vel knapt noen begrensninger, sier Helene Nygaardsvik Ruud.

 

 Foto: Bo Mathisen

 
 

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker mer informasjon om infoskjermer!

 
 

Flere artikler om infoskjermer:

Blaafarveværket - skjermene skaper liv
Infoskjermer er nåtidens plakater
Les mer om Databeat