Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse på siden. Du kan lese mer om hvorfor og hvordan her.

OK
Forside    Support

Nyheter innen Visma løsninger

Her legger vi ut nyheter i versjoner, regelverk, tips og triks.

Sender du lønnsslipper på mail, eller sender du fakturaer fra Visma Global på E-post?

Da må dere nå endre SMTP oppsettet i Visma Lønn og Visma Global.

Klikk her for beskrivelse

Visma Expence 

Expense versjon 2.3 lagt ut 25.juni

Forbedringer vedr vedlegg (attachments)

  • Flere vedlegg tilknyttet samme transaksjon
  • Knytte vedlegg til reisen, ikke en konkret transaksjon 
  • Forbedringer vedr stående/liggende vedlegg, rotere

Angi sats på (utleggs)typen

  • Typisk for å løse ulike lønnsavtaler bedrifter kan ha ved reiser; kurskompensasjon, godtgjørelse ved reiser i utlandet, reiser med overnatting o.l 
  • Bruker registrerer antall, sats følger typen, beløp regnes ut 

Benytter du elektronisk remittering i ditt økonomisystem?

Fra og med oktober 2016 innfører Norge nytt betalingsformat for eurobetalinger. Det betyr blant annet at du ikke lenger kan bruke nasjonale kontonummer, men må bruke IBAN-nummer, når du skal betale til andre euroland. Les mer om endringene her.

Krav for alle norske bedrifter
Alle som skal gjøre en SEPA- betaling må bruke IBAN i stedenfor nasjonale kontonummer (les om SEPA-betaling under).

Kravet gjelder fra 31.oktober 2016.
Tilleggskrav til større norske bedrifter med mer enn 10 ansatte og/ eller 2 millioner euro i årsomsetning): Disse bedriftene kan ikke lenger sende en fil med SEPA-betalinger til banken i Telepay- eller Edifact-format, men må benytte en ny standard: ISO 20022 XML. Kravet gjelder fra 31.oktober 2016 for alle betalingsfiler som inneholder minst én SEPA-betaling. 

Hva er en SEPA- betaling?
SEPA er forkortelse for Single Euro Payments Area.En SEPA-betaling er en normalbetaling (ikke ekspress) i euro til en mottaker i SEPA-området. SEPA-området er EU/EØS og Sveits, Monaco og San Marino. En SEPA-betaling er basert på bruk av det internasjonale kontonummeret IBAN.  

Hvorfor har Norge vedtatt en ny standard for betalingsformidling? 
Som vi har informert om tidligere, har banknæringen besluttet at ISO 20022 xml skal være standarden for finansiell meldingsutveksling for SEPA-betalinger. Formålet med standarden er at betalingsformidling skal bli mer effektivt og forutsigbart. Stortinget har vedtatt at SEPA End Date, det vil si den datoen de nasjonale formatene utgår, skal være 31. oktober 2016 i Norge. Dette gjelder som nevnt kun større bedrifter som foretar utbetalinger i Euro.  Dette innebærer at nasjonale filformater vil fases ut og på et tidspunkt må man benytte det nye formatet også for innenlandsutbetalinger. 

Vismas betalingsløsning Visma.net AutoPay støtter ISO 20022 XML.
Om du blir berørt av de nye betalingsformatene, bør du sjekke om din økonomiløsning fra Visma støtter Visma.net AutoPay. 

Visma.net AutoPay har avtaler med de store bankene i det nordiske og det nederlandske markedet.
Det går fint å ha 2 avtaler med banken, men andre ord kan man både ha Telepay for innenlandsbetalinger og Visma.net AutoPay- avtale for SEPA- betalinger. 

Disse versjonene har Visma.net AutoPay integrert i løsningen:
Visma.net Financials: Integrert i en hver tids gjeldende versjon. 
Visma Global: Versjon 9.05: ( Anbefaler å oppgradere til minimum versjon 10)


Ny omsetningsoppgave fra 2017 - Og det skal skje elektronisk

Dagens omsetningsoppgave blir fra 1. januar 2017 erstattet av en ny Skattemelding for merverdiavgift. Den nye mva-meldingen får 19 poster mot dagens 11 poster. Dette innebærer en økning i detaljeringsgraden sammenlignet med dagens oppgave. I tillegg skal merverdiavgift ved innførsel av varer rapporteres i den nye meldingen.

Alle som har MVAhåndtering må oppgradere innen 01.01.2017. (versjon 11)
Visma.net Financials vil støtte de lovmessige kravene på en hver tid gjeldende versjon.
Innlevering av MVAoppgaven blir via Visma.net AutoReport
Vi gjør oppmerksom på tekniske krav om SQL / Server fra versjon  2008 og oppover, Windows 2007 og oppover. (XP og Vista støttes ikke)


1. januar kommer den nye kassasystemloven

Kassasystemer som skal tilbys på det norske markedet må tilfredsstille kravene i Kassasystemlova og forskriften som skal fastsettes til loven. Bokføringspliktige selskaper må ha tatt i bruk nye kassasystemer fra 1. januar 2019.Før systemet kan tilbys for salg, utleie eller utlån må leverandørene levere en produkterklæring til Skatteetaten om at kassasystemet oppfyller kravene i regelverket.

Hva blir forbudt:
Flere virkemåter enn det som står i dokumentasjonen på systemet
Dokumentasjon å at systemet ikke kan integreres med ekstern programvare som gjør at det er mulig å slette eller endre journaler
Mulighet for fjerning, endring eller legge til opplysninger. Dette gjelder også programmert tekst på varer eller tjenester etter registreringen
Mulighet for å registrere salg uten at det skrives ut kvittering - og da kun en!
Mulighet for å gjøre registeringer med åpen kasseskuff eller fullt lagringsminne

Funksjoner som blir påbudt:
Vekselkasse skal kunne registreres
Ulike typer betalingsmidler skal kunne registreres
Kontinuerlig lagring og sikring av elektronisk journal (kan ikke endres i ettertid)
Klokke stilt etter norsk normaltid
Klarert skille mellom positive og negative beløp på kvitteringer, rapporter og elektronisk journal

Andre endringer:
X og Z-rapporte skal kunne lagres elektronisk og skrives ut ved kassepunktet. Mer omfattende enn dagens regelverk.
Klarering av kvitteringer, for eksempel om det er salg, retur eller kopi