Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse på siden. Du kan lese mer om hvorfor og hvordan her.

OK
Forside    Blogg

Visste du dette om DatabeatOMNI?

Det finnes en del valg og muligheter når man jobber med innhold til infoskjermen. Her har vi samlet sammen noen tips med bakgrunn i spørsmål vi ofte får fra kunder.


1. Skjermen blinker

Dersom du kun har et bilde som skal ligge fast på skjermen er det viktig at du setter lang visningstid. Når du laster opp et bilde blir det foreslått antall sekunder bildet skal vises, når denne tiden er passert forsøker Databeat å hente nytt innhold. Dersom visningstiden er for kort opplever du at bildet flimrer eksempelvis hvert 10 sekund.

2. Det går 15 minutter fra du publiserer til innholdet er på skjermen

Det er lagt inn en forsinkelse på publiseringen slik at du i praksis har 15 minutter på å angre eller redigere innholdet du har lastet opp. Dersom du ønsker at innholdet skal gå rett til skjermen kan du styre dette ved å velge aktuell kanal og deretter gå til fanen som heter Omniplayer. Nederst til høyre finner du to symboler, på ikonet til venstre henter du nytt innhold til skjermen og på ikonet til høyre kan du restarte skjermen. 

3. Slik styrer du rekkefølgen på bildene i en loop

Dersom du ønsker at en spilleliste skal spilles av i sin helhet før den går videre til neste spilleliste, må du oppdatere antall slides per loop på den aktuelle spillelisten. Du går da på fanen Generelt og velger aktuell spilleliste, eksempelvis Nyheter på bilde under. Da vil spillelisten Nyheter vise sine 2 slides før den går videre til Vær. Alternativt ville spillelisten spilt av et bilde eller en video per spilleliste før den gikk til neste spilleliste. Det er greit å vite at videoer alltid spillest av i sin helhet.

4. Widgets styres per spilleliste

Du styrer widgets per spilleliste. Dersom vi følger eksempelet over vil du fint kunne hatt NRK nyhetene liggende på Nyheter, men ikke på spillelisten som heter Vær.  Det er ikke alt innhold hvor du ønsker widgets og dette styrer du da med å legge de i egne spillelister. 
 

5. Mulighet for at kanaler kan abonnere på innhold

Dersom man har flere skjermer og ønsker at noe innhold skal være felles på tvers av skjermene og noe unikt, finnes det en løsning for dette. Da oppretter man en kanal for det delte innholdet og sorterer innoldet i ulike spillelister. På de spillelistene som skal sende innhold må man velge symbolet del:


Deretter går man inn på kanalene som skal vise innholdet og lager en spilleliste hvor man velger symbolet for følg og velger hvilke spillelister den aktuelle kanalen skal følge. 


Eksempelvis, kan man benytte en slik løsning dersom man er en kjede med kaffebarer og man har et ønske om at sentrale kampanjer og prisene per kaffebar administreres sentral. Da vil alle kaffebarene følge spillelisten som kan hete sentrale kampanjer og hver enkelt kaffebar følge sin spilleliste med priser. I tillegg lager de lokale kampanjer og bilder som de selv legger ut på kanalen og spillelistene de selv disponerer. 

6. Tidsstyr når skjermene går på og av

Under Lokasjoner og fanen Generelt styrer man når skjermene skal gå på og av. Tenk på det som åpningstider på kontoret eller i butikken. Ingen tidspunkter på lørdag og søndag betyr at skjermen forblir av, dette styrer du ved å klikke på den aktuelle ukedagen.

*Det kan variere litt hvilken funksjonalitet som er tilgjengelig alt etter hvilken lisens man har. /For å få tilgang til de mer avanserte innstillingene må man benytte vanlig grensesnitt og ikk Basic view.